V našej spoločnosti si vážime všetých zákazníkov rovnako. Nezáleží na druhu a rozsahu prác, ktoré chcete vo Vašom bytovom dome vykonať. Od začiatku k Vám budeme pristupovať korektne, s úctou a veľmi otvorene. Každému zákazníkovi sa venuje pridelený projekt manažér, ktorý ho sprevádza od prvého kontaktu v cenovej súťaži, cez realizáciu, až po odovzdanie hotového stavebného diela. Veľkou výhodou je dennodenná prítomnosť projekt manažéra priamo na stavbe, čo zabezpečí rýchlu a jednoduchú komunikáciu dostatočnú kontrolu kvality odvedených prác a možnosť veľmi pružne reagovať na prípadné úpravy projektu so strany objednávateľa (najmä pri veľkých projektoch obnovy často dochádza k úpravám ešte aj počas realizácie projektu). Túto službu považujeme za nevyhnutnú pre úspešné realizovanie diela, napriek tomu ju poskytuje len máloktorá firma.

Naša spoločnosť sa venuje výhradne obnovám bytových budov a môže svoje skúsenosti s prípravou, financovaním a realizáciou ponúknuť každému kto o ne prejaví záujem. Nateraz a v budúcnosti sa chceme naplno venovať len tomuto segmentu stavebníctva, pretože komplexná obnova bytových budov pre nás neznamená len dobrý slogan pre zákazníka, ale natoľko náročnú a zodpovenú prácu, že ju môže zvládať len profesionálny tím s potrebným technickým vzdelaním a skúsenosťami.

Našou najväčšou výhodu v cenových súťažiach sú vždy veľmi konkurenčné ponuky. Je to môžne vďaka nízkym režíjným nákladom, nákupom stavebných materiálov priamo od výrobcov, dlhodobým obchodným vzťahom, veľmi efektívnemu riadeniu, ale najmä vďaka skúsenostiam celej spoločnosti s realizáciu projektov s najrôznejším zadaním (napr. projektovanie a výroba balkónov pre bytové domy, sanácie spodných stavieb, obnova rozvodov plynu, vody, kanalizácie, vetrania a mnohých ďalších). 

NAPÍŠTE NÁM

Naša spoločnosť Vám bezplatne vypracuje cenovú ponuku na ktorúkoľvek so služiab z našej ponuky. Nezáleží, v ktorej fáze prípravy projektu obnovy Vášho bytového domu ste. Ak ešte nemáte projekt, po obhliadke a zameraní Vám pripravíme predbežnú ponuku do 5 dní. Ak už projekt máte, záväznú ponuku na základe výkazu výmier spracujeme do 2 dní od zadania.

{rsform 4}

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image