Termovízne meranie predstavuje nedeštruktívnu metódu diagnostiky rozloženia povrchovej teploty na základe hustoty infračerveného žiarenia z povrchu. Umožňuje odhaliť poruchy, či izolačné nedostatky prejavujúce sa zníženým príp. zvýšeným tepelným vyžarovaním.

Termovízne meranie sa vykonáva termovíznou kamerou, ktorá pracuje na princípe zachytávania a zobrazovania fotoemisie elektomagnetického žiarenia z povrchu snímaného objektu. Prirodzená vlastnosť všetkých existujúcich objektov, ktoré majú teplotu vyššiu než 0°K (0 °K = -273,15 °C) je, že spontánne emitujú do okolia časť svojej tepelnej energie. Termo kamera dokáže toto žiarenie zachytiť a následne ho animuje na obraz s rôznou farebnosťou, ktorá vyjadruje rôznu teplotu.

Meranie môže byť vykonávané v exteriéri aj interiéri, prípadne sa môžu kombinovať.

Pri exteriérovom meraní sa hľadajú tepelné mosty nedostatočne zateplených domoch. Sú to miesta ako sokle, železobetónové vence, balkóny, lódžie, preklady a pod. Pri zateplených domoch možno kontrolovať umiestenie kotiev, izolačných dosiek, prevedenie detailov. Ani takéto meranie však neodhalí všetky miesta s nedostatočným tepelným mostom, problémom sú strešné krytiny s antireflexným náterom, dvojplášťové prevetrávané strechy a prevetrávané fasády (ochladzované z oboch strán). Pre tepelno-technické hodnotenie vlastností okien pomocou termografie, je podmienkou rovnaká teplota v interiéri.

Pri interiérovom meraní sa hľadajú miesta s chybne vykonanými detailami pri oknách a dverách, pretože sú to potencionálne miesta s najvyšším únikom tepla, rastom plesní, vlhkostnými poruchami. Častým problémom je chýbajúca, zle uložená, alebo navlhnutá izolácia v podkroví. Týmto meraním, však nemožno odhaliť porušenú, alebo na okolité steny zle napojenú parozábranu. Takýmito miestami preniká do konštrukcie vodná para z interiéru, kondenzuje vo vnútri a zateká spätne do interiéru.

Pre meranie je najvhodnejšie ak sa vykonáva skoro ráno, alebo v chladnom počasí, vtedy je dostatočný rozdiel medzi interiérom a exteriérom. Meranie nie je možné vykonať pri hmle, daždi, snežení (voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná).

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image