Klampiarske práce tvoria doplnkovú časť ponuky stavebných prác, našej spoločnosti. Montáž kontaktných zatepľovacích systémov, okenných a dverných konštrukcií, strešných plášťov, balkónov a loggií vyžaduje, aby sa niektoré detaily ukončili práve týmto spôsobom. Ide najmä o časti, ktoré prepájajú, alebo ukončujú dodávané stavebné konštrukcie (atika, vikiere, rímsy, komíny, parapety, odkvapy, balkónové a loggiové dosky a pod.)

Klampiarske práce sú typom remeselnej výroby pri ktorej sa jednotlivé prvky z plechu spracovávajú a montujú na stavebné konštrukcie. Tieto prvky majú vždy ochranný charakter a to najmä voči vode a vlhkosti. Všetky práce musia byť prevedené v súlade s projektovou dokumentáciou (výpis klampiarskych prvkov), ktorá predpisuje typ, spôsob, materiál a ostatné náležitosti klampiarskych prác. Projektanti sa pri návrhoch riadia predpismi príslušných platných noriem, a to najmä normou STN 73 3610 (Klampiarske práce stavebné).

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image