SKYTERM, s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá si svoju pozíciu na trhu buduje vďaka spojeniu kvality a odbornosti. Značný dôraz kladie na kvalifikáciu svojich zamestnancov, vysokú akosť dodávaných materiálov a stavebných systémov. V ponuke sú teda len certifikované stavebné materiály, priamo od výrobcov. Spoločnosť sa riadi jednoduchou filozofiou: "Poskytovať kvalitné služby za dostupné ceny v krátkom čase".

SKYTERM, s.r.o. vznikla rozdelením spoločnosti Della Torre, s.r.o.. Materská spoločnosť Della Torre vznikla v roku 2009 vtedy pod názvom SKYTHERM, s.r.o. zo zámerom podnikať v rôznych oblastiach stavebného priemyslu. V roku 2014 sa firma rozdelila na spoločnosti SKYTERM, s.r.o. so sídlom v Považskom Podhradí a Della Torre, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Della Torre pôsobí na slovenskom trhu v oblasti obchodu, predaja a prenájmu nehnuteľností a SKYTERM, s.r.o. pôsobí naďalej v oblasti obnovy bytových budov. Obe spoločnosti aj v súčasnosti spolupracujú na niektorých spoločných projektoch.

Oddelením prešla do spoločnosti SKYTERM, s.r.o. celá personálna a výrobná časť materskej spoločnosti, ktorá sa zaoberala obnovou bytových domov. SKYTERM, s.r.o. našla v regióne stredného Považia významného obchodného partnera spoločnosť KEREKO s.r.o. a tým výrazne posilnila svoje postavenie. KEREKO sa zaoberá predajom stavebných materiálov a stavebnej chémie. SKYTERM prostredníctvom tohto spojenia získala priamy prístup k výrobcom, čo významne ovplyvnilo obchodné podmienky nákupy spoločnosti. Výsledkom je lepší servis a nižšie ceny pre zákazníkov SKYTERM-u.

Odborné je firma zameraná výlučne na obnovu bytových domov. Okrem samotnej realizácie stavebných projektov sa zaoberá aj inžinierskou činnosťou. Tá vždy predchádza (tepelno-technické posúdenie, projektová dokumentácia) a nasleduje (energetická certifikácia, termovízne merania budovy) po realizácií projektu. Práca na rekonštrukciách bytových domov so sebou často prináša mnoho najrôznejších otázok, prevažne technického charakteru. Ich riešenia preto bývajú veľakrát konzultované so znalcami v obore stavebníctva. Vo vzťahu k zákazníkom si spoločnosť stále udržuje ústretový prístup. Nie len pred začatím prác a počas realizácie diela, ale dôležité pre ňu je udržanie si korektných a priateľských vzťahov aj v budúcnosti. Zúročením dlhoročných skúseností v oblasti revitalizácie bytových domov a svojou snahou pri práci, uspokojí spoločnosť SKYTERM aj tie najnáročnejšie potreby zákazníkov. Môžeme byť spoľahlivým partnerom aj pri rekonštrukciách na Vašom dome.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image