Zámočnícke práce patria medzi strojársku výrobu a pretože sa naša spoločnosť zaoberá výhradne rekonštrukciami bytových domov, čo vždy viac menej súvisí so stavebnou výrobou, tvoria zámočnícke práce iba krajovú ponuku našich služieb. Pri niektorých prácach sú však oceľové konštrukcie dôležitou súčasťou. Najmä pri výrobe a komplexných opravách balkónov s oceľový zábradlím sú zámočnícke práce významnou časťou diela.

Požiadavky na oceľové konštrukcie sa často spájajú s prácami na fasáde bytových domov. Ide najmä o striešky, sušiaky bielizne a konzoly pre televízne antény. Tieto doplnky sa takmer vždy montujú na fasádu bytového domu. Preto pri náročných a často aj veľmi nákladných opravách obvodového plášťa si len ťažko predstaviť takéto zásahy bez odborných skúseností. Navyše napríklad pri zásahoch do zatepľovacieho systému hrozí poškodenie namontovanej technológie a strata záručných podmienok.

Oceľové konštrukcie ako zábradlia balkónov a loggií, sušiaky bielizne, držiaky antén a prístrešky vchodov sú vždy zhotovované ako zvárané konštrukcie. Vyrábajú sa z bežných oceľových profilov, výnimočne z nerezových profilov. Všetky konštrukcie s výnimkou nerezových preto musia mať vhodnú ochranu pred koróziou. Povrchová ochrana má okrem ochrannej aj estetickú funkciu. Zákazník si môže vybrať z rôznych technológií ako bežné povrchové úpravy: nátery (epoxidové, polyuretánové, syntetické a akrylátové), zinkovanie (galvanické, žiarové), komaxitovanie (nástrek farby v elektrostatickom poli a následný výpal v peci), alebo náročnejšie povrchové úpravy medzi ktoré patri: chrómovanie (elektolyticky povlak chrómu s vysokou tvrdosťou, leskom a odolnosťou voči korózií), niklovanie (elektrolyticky povlak medi, ako základu a niklu s vysokým leskom a odolnosťou voči korózií).

Okrem konštrukčných ocelí sa využívajú aj nerezové ocele tried 17, ktoré nepotrebujú antikoróznu úpravu. Ich cena je však vyššia preto sa pri rekonštrukciách využívajú zriedkavo. 

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLIA

Balkóny a loggie slúžia obyvateľom bytových domov pre prepojenie interiérov s exteriérom. Sú jediným miestom, kde môžu obyvatelia bytových domov tráviť príjemné chvíle v priamom spojení s okolitým prostredím a napriek tomu stále ostávajú v súkromí svojho bytu. Balkóny a loggie majú pre bytové domy navyše aj dekoratívny význam. Často sú jediným architektonickým prvkom fasády, ktorý obohacuje inak uniformné, sídliskové stavby. Na balkónoch práve zábradlia dokážu výrazne ovplyvniť, a to v kladnom aj v zápornom zmysle, dizajn celého domu. Komplexné rekonštrukcie balkónov sa týkajú aj výmeny pôvodných konštrukcií zábradlí za nové. Tvarom, kotvením, výplňou a detailmi konštrukcie zábradlia sa dá dosiahnuť výrazné skrášlenie balkóna. Panelové domy s jednoduchými pravouhlými geometrickými tvarmi (štvorec, obdĺžnik) najlepšie vyniknú s čistými jednoduchými konštrukciami. Staršie bytové domy s rímsami, sedlovými strechami, vchodovými portálmi a nezriedkavou fasádnou kresbou práve balkóny so zložitejšími a ozdobnými zábradliami dotvoria. Dodajú im výraz a dekoráciu. Farbu a tvar konštrukcie je však vždy treba prispôsobiť farbám a tvarom domu.

Do oceľového rámu zábradlia balkónov a loggií sa vkladá rôzny materiál. ktorý slúži ako výplň. Veľmi často sa používajú komorové polykarbonátové dosky. Ich výhodami je cenová dostupnosť, ľahká spracovateľnosť a farebné prevedenia. Nevýhodou je vysoká tepelná rozťažnosť a s tým súvisiace problémy s uchytávaním do rámov a nedostatočná bezpečnosť (komorové dosky sú vyrobené z dvoch platní s hrúbkou pod 1 mm a pevnosť im dodávajú len rebrá s rovnakou hrúbkou, platňa sa ľahko deformuje), preto bez riadneho zaistenia nie je vhodná ako výplň balkónov a loggií.

Drôtené sklo patrí k materiálom, ktoré sa v minulosti často používalo ako výplň pre zábradlia balkónov a loggií. Výhodu je ľahká údržba, bezpečnosť, jednoduchá výroba (detail uchytenia skla v ráme) a cena. Nevýhodou je nízka krehkosť skla (sklá často praskajú) a priehľadnosť (drôtené sklá sa vyrábajú len číre). V súčasnosti sa práve preto drôtené sklá nahradzujú bezpečnostnými kalenými sklami, ktoré sú dostupné v rôznych farebných a dizajnových prevedeniach (pieskované, leptané a pod.). Ich cena je však v porovnaní s drôteným sklom, niekoľkokrát vyššia.

Veľmi dobrou voľbou sú cemento-vláknité dosky (napr. značka CETRIS, FARMACELL, CEMBRIT), ktoré po úprave imitujú murivo. Sú vyrobené tak aby sa dali ľahko deliť a ľahko spojiť s oceľovým rámom zábradlia. Ich výhodou je, že ich výrobca pripraví presne podľa požiadaviek daného zábradlia a nie sú potrebné ďalšie úpravy (konštrukčné otvory, úprav hrán a povrchov, farebné prevedenie). Sú vhodné na použitie do exteriérov a dajú sa omietnuť rovnako ako fasáda bytového domu.

Najjednoduchšie a často krát aj najkrajšie konštrukcie sú tie, ktoré majú výplň vyrobenú priamo z vovarených oceľových profilov (takzvané rebrá konštrukcie). Ak je zábradlie vyrobené v primeraných proporciách a je zachovaný základný tvar (samostatné madlo, symetrický rám, pravé uhly na spojoch) vznikne jednoduchá a čistá konštrukcia s priemyselným dizajnom. Takéto typy zábradlí sa povrchovo upravujú pokovovaním (zinkovanie, chrómovanie, niklovanie), alebo sa vyrobia z nerezovej ocele aby sa zdôraznil ich metalový výraz. Niektorí obyvatelia však považujú takéto zábradlie za príliš otvorené a nevyhovuje im priehľadnosť balkóna.

Veľmi zaujímavé a architektonicky príťažlivé sú zábradlia balkónov a loggií z oceľových výplní ako sú ťahokovy a perforované plechy. Zachovaný priemyselný dizajn je skrášlený kovovou dekoráciu. Výhoda takto vyrobených konštrukcií spočíva v možnosti rovnakej povrchovej úpravy rámu aj výplne zábradlia. Ak je konštrukcia vyrobená z nerezovej ocele zákazník získava v postate bez údržbový balkón, pretože samotný materiál dobre odoláva klimatickým podmienkam a nevyžaduje povrchovú úpravu.

Veľmi dôležitý konštrukčný detail je kotvenie konštrukcie balkónov a loggií. Zábradlie sa kotví zhora, zdola, a z čela balkónovej doky, alebo sa kotví do stien balkónu. Najnepriaznivejší spôsob kotvenia zábradlia je zhora. Ukotvenie zhora zmenšuje plochu balkóna a narúša skladbu podlahy s prienikom cez hydroizolačnú vrstvu. Tento detail vždy spôsobuje riziko prieniku vlhkosti do podlahy a môže zapríčiniť jej následné defekty. Kotvenie zospodu má nepriaznivý statický vplyv a pri nevhodnej konštrukcií pôsobí veľmi rušivo. Eliminuje však riziko zatekania, nezmenšuje pôdorysnú plochu a umožňuje montáž konštrukcie na záver rekonštrukcie. Kotvenie z čela závisí na kvalite nosnej konštrukcie a jej dostatočnej hrúbke (na voľnom okraji min. 100 mm). Toto riešenie nemá nepriaznivé statické vplyvy na nosnú konštrukciu a má rovnaké výhody ako kotvenie zdola (nezmenšuje plochu balkóna, nehrozí zatekanie, umožňuje montáž na záver rekonštrukcie). Voľne uložené zábradlie, teda kotvenie do stien je možné použiť len v prípadoch keď nosná konštrukcia dosky mierne alebo vôbec nepresahuje za fasádu domu. Takto kotvené zábradlie však zasahuje do prípadných technológií na fasáde ako napríklad zateplenie a vtedy je potrebné vyriešiť detail prestupu cez zatepľovací systém.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image