Zvislé murované konštrukcie (ZMK) sú stavebné konštrukcie zhotovované z malých dielov (napríklad tehla), ktoré sú spájané v určitom systéme (vo väzbe), spájané maltou vo vertikálnom smere do požadovaného tvaru. Základné delenie ZMK je z konštrukčného hľadiska na nosné (steny, stĺpy, piliere, komíny) a nenosné, alebo výplňové (priečky, parapety, a pod.). Nosné konštrukcie prenášajú zaťaženie, ktoré na ne v budove pôsobí v zvislom smere. Ich hrúbka býva väčšinou nad 250 mm. Nenosné konštrukcie mávajú hrúbku do 150 mm. Materiál z ktorý býva konštrukcia zhotovená môže byť rôzny (prírodný kameň, rôzne druhy tehál a tvaroviek, sklobetón, prefabrikáty, drevo, kov, ich kombinácie). Najčastejšie sú používané tehly v rôznych prevedeniach. Pri tehlovom murive sa tehly ukladajú do vodorovných vrstiev tak, aby nevznikali priebežné zvislé škáry. Priemerná hrúbka styčných a ložných škár má byť 10 až 12,5 mm podľa druhu tehál, jednotlivé škáry nemajú byť tenšie než 8 mm a hrubšie než 15 mm (s výnimkou vystuženého muriva). Pri murovaní sa dodržiava určitý systém kladenia tehál. Vytvára sa tak väzba, pri ktorej sa pravidelne striedajú behúne a väzáky. Výsledné vlastnosti muriva sú významne ovplyvnené vlastnosťami tehál aj malty. Pevnosť v tlaku je vyššia ako pevnosť samotnej malty a nižšia ako pevnosť tehál. Murivo oveľa lepšie odoláva účinkom tlaku než šmyku a ťahu. Výber stavebného materiálu patrí k jednému z najdôležitejších krokov, ktoré ovplyvnia užívateľské vlastnosti stavby i jej životnosť.

Pre účely rekonštrukcií bytových domov sa najčastejšie používajú keramické tvarovky a pórobetón tehly.

Keramické tehly (u nás najznámejšie značky POTOTHERM, BRITTERM, TERMOBRIK, POROBLOK, HELUZ a pod.) sú prvky ZMK, vyrobené z hliny, vody a aditív (prímesi zlepšujúce vlastnosti výsledného materiálu - objemovú hmotnosť, tepelná izolácia a pod.) pálené pri vysokých teplotách cca 1000 °C. Tehly majú tvar kvádra s uzavretými vzduchovými medzerami vo vnútri, čo zvyšuje ich tepelno-izolačné vlastnosti.

Pórobetónové tehly (u nás najznámejšie značky YTONG, PORFIX, HEBEL) sú prvky ZMK, vyrobené z kremičitého piesku (YTONG), alebo elektrárenského popolčeka (PORFIX), vody, vápna alebo cementu a pomocných látok (sadrovec, hliníkový prášok). Zmes sa pomelie, premieša, naplní do foriem do 2/3. Zmes vo formách napení a zväčší svoj objem cca o 1/3. Následne pomocou vodnej pary pri teplote okolo 200 °C hmota vytvrdne a vytvorí charakteristickú pórovitú štruktúru.

VYUŽITIE ZMK V BYTOVÝCH DOMOCH

zvislé murované konštrukcie sa v bytových domoch najčastejšie využívajú pri rekonštrukciách bytových jadier, prestavbách suterénov so zmenami dispozície a prestavbách presklených presvetlovacích pásov schodísk za murované steny s oknami.

Bytové jadrá
rekonštrukcia bytového jadra je vždy individuálna záležitosť. Výmena montovaného jadra s plastovými nástrekmi za murované steny s omietkou a keramickými obkladmi je otázka najmä hygieny a estetiky. Pri tejto rekonštrukcií sa dá dobre využiť príležitosť a nevhodná panelová dispozícia sa môže nahradiť účelovým a vkusnejším zariadením s funkčnejším pôdorysom chodby, kuchyne a kúpeľne s WC.

Dispozičné zmeny suterénu
suterénne priestory bytových domov sú využívané ako hospodárske zázemie a skladové priestory. Pri komplexných revitalizáciách si zaslúžia pozornosť aj tieto časti bytoviek, pretože vhodnými zásahmi sa dá z nevábnych a zanedbaných priestorov vytvoriť útulné prostredie zodpovedajúce potrebám obyvateľov bytových domov. Asanáciou drevených latkových priečok a vymurovaním nových deliacich stien sa zvýši atraktivita, miera súkromia a zjednoduší údržba pivničných priestorov.

Schodiskové presvetľovacie pásy
Niektoré panelové sústavy (BA-NKS, BA-NKS S, BA-BC, P1.14, P1.15) majú chodbu na schodisku presvetlenú oceľovou presklenou stenou. Technický stav tejto časti fasády je často vo veľmi zlom stave. Dôvodom je zanedbaná údržba. Ochranný náter oceľovej konštrukcie býva vplyvom klimatických podmienok poškodený a rám je napadnutý koróziou. Tmel so zasklenia stráca svoju pružnosť a vypadáva von zo zasklenia. Okrem zlého technického stavu má zasklenie nevyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti. Rekonštrukcia tejto časti bytového domu sa rieši prestavbou presklenej konštrukcie na ZMK s oknami, alebo zhotovením plastovej niekoľko-komorová presklenej konštrukcie

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image